भक्तपुर जिल्लामा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता बमोजिम अनुदान वापतको रकम लिइसक्नुपर्ने समय तालिका Bhaktapur District Profile 2074 भक्तपुर जिल्लाको नयाँ स्थानीय तह सहितको नक्सा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, भक्तपुरको नयाँ इमेल ठेगाना सम्वन्धी सूचना भक्तपुर जिल्लामा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता बमोजिम प्रथम किस्ता वापतको रु ५० हजार भुक्तानी पाउने दोस्रो लिष्टका लाभग्राहीहरुको विवरण भक्तपुर जिल्लामा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता बमोजिम प्रथम किस्ता वापतको रु ५० हजार भुक्तानी पाउने हालसम्म स्विकृत लाभग्राहीहरुको संख्या र रकम वितरण हुने बैंकहरुको विवरण जिविस भक्तपुरको करारमा इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियर पदको नियुक्ति सम्वन्धमा । भक्तपुर जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्बन्धी मिति २०७३।८।२९ गतेसम्मको प्रगति विवरण भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौताका लागि स्विकृत लाभग्राहीहरुको सूची

पुननिर्माण

भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौताका लागि स्विकृत लाभग्राहीहरुको सूची

भक्तपुर न.पा.वडा नं. १-१७

मध्यपुर थिमी न.पा.वडा नं. ४.६.७.१३ र १७

मध्यपुर थिमी न.पा.वडा नं. ११.१२.१४.१५ र १६ सम्म

मध्यपुर थिमी न.पा.वडा नं. १,२,३,५,८,९ र १०

अनन्तलिङ्गेश्वर न.पा. वडा नं. १–५ सम्म

अनन्तलिङ्गेश्वर न.पा. वडा नं. ६–१५ सम्म

सूर्यविनायक न.पा. वडा नं. १ र ३-५ सम्म

सूर्यविनायक न.पा. वडा नं. २ र ६-१४ सम्म

नगरकोट न.पा. वडा नं.१ र २ तथा ४-१० सम्म

नगरकोट न.पा. वडा नं.३ तथा ११-१३ सम्म

नगरकोट न.पा. वडा नं.१२

चाँगुनारायण न.पा. वडा नं.१-५ तथा ११-१३ सम्म

चाँगुनारायण न.पा. वडा नं.६.७.९ तथा १०-१४ सम्म

चाँगुनारायण न.पा. वडा नं.८ तथा १५-१६ सम्म


Skip to toolbar