प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम २०७६ अन्तर्गत क्षेत्र न‌‍ १ र २ का स्वीकृत योजनाहरु स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम २०७६ अन्तर्गत क्षेत्र न‌‍ १ र २ का स्वीकृत योजनाहरु कानुनी सहजकर्ता छनौटकाे नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना !!! कानुनी सहजकर्ताकाे अन्तर्वार्ता हुने सम्वन्धी सूचना! भक्तपुर जिल्लामा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता बमोजिम अनुदान वापतको रकम लिइसक्नुपर्ने समय तालिका Bhaktapur District Profile 2074 भक्तपुर जिल्लाको नयाँ स्थानीय तह सहितको नक्सा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, भक्तपुरको नयाँ इमेल ठेगाना सम्वन्धी सूचना भक्तपुर जिल्लामा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता बमोजिम प्रथम किस्ता वापतको रु ५० हजार भुक्तानी पाउने दोस्रो लिष्टका लाभग्राहीहरुको विवरण भक्तपुर जिल्लामा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता बमोजिम प्रथम किस्ता वापतको रु ५० हजार भुक्तानी पाउने हालसम्म स्विकृत लाभग्राहीहरुको संख्या र रकम वितरण हुने बैंकहरुको विवरण

पुननिर्माण

भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौताका लागि स्विकृत लाभग्राहीहरुको सूची

भक्तपुर न.पा.वडा नं. १-१७

मध्यपुर थिमी न.पा.वडा नं. ४.६.७.१३ र १७

मध्यपुर थिमी न.पा.वडा नं. ११.१२.१४.१५ र १६ सम्म

मध्यपुर थिमी न.पा.वडा नं. १,२,३,५,८,९ र १०

अनन्तलिङ्गेश्वर न.पा. वडा नं. १–५ सम्म

अनन्तलिङ्गेश्वर न.पा. वडा नं. ६–१५ सम्म

सूर्यविनायक न.पा. वडा नं. १ र ३-५ सम्म

सूर्यविनायक न.पा. वडा नं. २ र ६-१४ सम्म

नगरकोट न.पा. वडा नं.१ र २ तथा ४-१० सम्म

नगरकोट न.पा. वडा नं.३ तथा ११-१३ सम्म

नगरकोट न.पा. वडा नं.१२

चाँगुनारायण न.पा. वडा नं.१-५ तथा ११-१३ सम्म

चाँगुनारायण न.पा. वडा नं.६.७.९ तथा १०-१४ सम्म

चाँगुनारायण न.पा. वडा नं.८ तथा १५-१६ सम्म


Skip to toolbar