भक्तपुर जिल्लाको नयाँ स्थानीय तह सहितको नक्सा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, भक्तपुरको नयाँ इमेल ठेगाना सम्वन्धी सूचना भक्तपुर जिल्लामा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता बमोजिम प्रथम किस्ता वापतको रु ५० हजार भुक्तानी पाउने दोस्रो लिष्टका लाभग्राहीहरुको विवरण भक्तपुर जिल्लामा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता बमोजिम प्रथम किस्ता वापतको रु ५० हजार भुक्तानी पाउने हालसम्म स्विकृत लाभग्राहीहरुको संख्या र रकम वितरण हुने बैंकहरुको विवरण जिविस भक्तपुरको करारमा इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियर पदको नियुक्ति सम्वन्धमा । भक्तपुर जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्बन्धी मिति २०७३।८।२९ गतेसम्मको प्रगति विवरण भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौताका लागि स्विकृत लाभग्राहीहरुको सूची

सूचना तथा समाचार


भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्बन्धी मिति २०७३।१०।४ गतेसम्मको प्रगति विवरण

भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्बन्धी मिति २०७३।१०।४ गतेसम्मको प्रगति विवरणजिविसको कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

जिविसको कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण    भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्बन्धी मिति २०७३।९।१४ गतेसम्मको प्रगति विवरण

भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्बन्धी मिति २०७३।९।१४ गतेसम्मको प्रगति विवरणअन्तर्वार्ताको नतिजा–जिविस भक्तपुरको करारमा इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियर पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा

जिविस भक्तपुरको करारमा इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियर पदको अन्तर्वार्ताको नतिजाभक्तपुर जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण

भक्तपुर जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका  योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण  भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्बन्धी मिति २०७३।९।६ गतेसम्मको प्रगति विवरण

भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्बन्धी मिति २०७३।९।६ गतेसम्मको प्रगति विवरणअन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना–जिविस भक्तपुरको करारमा इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियर पदको लागि आवेदन दिने आवेदकहरुलाई

जिविस भक्तपुरको करारमा इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियर पदको लागि आवेदन दिने आवेदकहरुलाई अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना जिविस भक्तपुरको करारमा इन्जिनियर पदको लागि...
थप पढ्नुहोस ...भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्बन्धी मिति २०७३।८।२९ गतेसम्मको प्रगति विवरण

भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्बन्धी मिति २०७३।८।२९ गतेसम्मको प्रगति  विवरणजिविस भक्तपुरको करारमा इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियर पदको लागि आवेदन दिने आवेदकहरुलाई सम्पर्क मिति सम्बन्धी सूचना

जिविस भक्तपुरको करारमा इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियर पदको लागि आवेदन दिने आवेदकहरुलाई सम्पर्क मिति सम्बन्धी सूचना जिविसको कार्यालयको मिति २०७३।८।१० गते...
थप पढ्नुहोस ...स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिद्वारा मिति २०७३।७।२१ गते आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदन

स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिद्वारा मिति २०७३।७।२१ गते आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदन डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।Skip to toolbar